Liczba odwiedzin strony: 19722 Osób na stronie: 1
 

Baran Ewa, Wach Iwona, notariusze

 
 
Baran Ewa, Wach Iwona, notariusze
 
Krakowskie Przedmieście 41 lok. 9
20-076 Lublin
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 194 poz. 1996 - Wysokość opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: § 1.  Opłata za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wynosi dla:...
Monitor Polski 1997 Nr 53 poz. 503 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 maja 1997 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 27 sierpnia 1997 r.) Rej. 91/97 Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach...